SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond kuulutab välja hanke raamlepingu sõlmimiseks “Maapinna ettevalmistamine metsakultuuride istutamiseks”. Lepingu perioodiks 15.08.2019-01.12.2021. Maapinna ettevalmistamine  nii maapinna mineraliseerimise teel vagudena kahehõlmalise ketasadraga kui ka ekskavaatoriga mätastamise teel. Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.07.2019 kell 11.00. Hanke alusdokumentide väljastamist ja lisa infot küsida Tanel Piir`ilt, e-mail: tanel.piir@jarvselja.ee, tel. nr. 53094222. Hanke alusdokumente väljastatakse kuni 12.07.2019 kella 16.00-ni.

 

 

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond ootab hinnapakkumisi metsakultuuride hooldamiseks 2019. aastal. Metsakultuuride hooldamine heina ja võsa niitmisena nii koridorina kui ka ülepinna.  Hinnapakkumisi ootame kuni 12.07.2019. . Täpsem info: Tanel Piir, e-mail: tanel.piir@jarvselja.ee, tel. nr. 53094222.