Hanke väljakuulutamine

 

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond ootab hinnapakkumisi ulukitõrjevahendi Trico ostmiseks. Hanke tulemusena sõlmitakse raamleping kolmeks aastaks ulukitõrjevahendi ostmiseks. Lepingu lõpp 01.10.2022. Vahendit tellitakse ja ostetakse vastavalt vajadusele. Hinnanguline aastane ostmismaht on 260 liitrit aastas, mis ostetakse ühe korraga. Tarne toimub Poolte kokkuleppel, aga mitte hiljem kui 20 päeva jooksul tellimuse saamisest. Vahendi hind peab sisaldama transpordi kulu Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda, aadressiga Järvselja metskond 5/7, Järvselja küla, Kastre vald, Tartumaa.  Hankes osalemiseks esitada hinnapakkumine, kus ära tuua 1 liitri hind, hiljemalt 2.10.2019 e-posti aadressile tanel.piir@jarvselja.ee.