Võlglased

Alljärgnevad kodanikud pole vaatamata korduvatele meeldetuletustele täinud oma maksekohustust SA Järvselja Õppe-ja Katsemetskonna ees:

Sigrid Villido  4,50