Võlglased

Alljärgnevad kodanikud pole vaatamata korduvatele meeldetuletustele täinud oma maksekohustust SA Järvselja Õppe-ja Katsemetskonna ees:

Keili Taal-  võlgnevus  27,00 eurot