Metsamaterjali enampakkumine 2019

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond (Järvselja küla, Kastre vald, 62506, Tartumaa) kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise  metsamaterjalide müügiks  müüja laos 11.01.-31.12.2019. Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2014. a määrusest „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Sortiment Kogus (m3)
MÄ majapalk 500
MÄ palk 1000
MÄ peenpalk 1400
MÄ paberipuit 300
KU palk 900
KU peenpalk 1500
KU paberipuit 700
KU latt 350
OP sorditu palk 200
OP küttepuit 300
KS vineeripakk 2500
KS saepalk 400
KS paberipuit 3500
LM palk 300
HB palk 260
HB paberipuit 360
LP küttepuit 2500
Raie jäätmed 300
KOKKU 17270

 

NB! Tabelis toodud mahud on aasta mahud. Täpsetes tarnegraafikutes lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel. Suurem osa mahust tarnitakse aasta esimeses pooles. Pooltel on õigus keskmise turuhinna muutumisel pidada hinna läbirääkimisi üks kord pool aasta jooksul.

Pakkumine pakkuja andmetega, metsamaterjali kogusega, ostuhinnaga, kvaliteedinõuetega, maksetingimustega ja metsamaterjali koguse mõõtmistingimustega saata allkirjastatult hiljemalt 27.12.2018 kell 11.00 postiga või digitaalselt allkirjastatult e-postiga (tanel.piir@jarvselja.ee) pealkirjaga “Metsamaterjali pakkumus”. Pakkumised avatakse SA Järvselja ÕKMK kontoris 27.12.2018 kell 11.15.

Lisainfo: Tanel Piir 53094222, tanel.piir@jarvselja.ee