Järvselja “Ürgmetsa” või nn looduskaitsekvartali näol on tegemist Eesti vanima metsakaitsealaga. Järvselja looduskaitsekvartal on Eesti esimene metsakaitseala. Aastal 1924 eraldati metskonna juhataja korraldusel Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas kvartali 106 (nüüdseks JS226) lõunapoolne osa eakate männi, kuuse, haava ja sanglepa enamusega puistutega, kogusuurusega 12,8 ha, ajutiseks looduskaitse reservaadiks. Alles 1936. aastal kanti piirkond ametlikult looduskaitse registrisse ja 1959. aastast võeti põlismets kogu kvartali ulatuses (19,3 ha) botaanilis-zooloogilise kaitsealana arvele Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega. Aastal 2006 moodustati Järvselja looduskaitseala, mis hõlmab põlismetsa, seda ümbritsevaid kvartaleid ning Riiupalu männikut (kokku 184,4 ha). 2014 aastal möödus looduskaitsekvartali metsamajandusliku tegevuse alt välja jätmisest 90 aastat.