Metsamaterjali müük 2018

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond (Järvselja küla, Kastre vald, 62506 Tartumaa ) kuulutab  välja avaliku kirjaliku enampakkumise  metsamaterjalide müügiks  müüja laos 06.01.-31.12.2018. Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2014. a määrusest „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Sortiment Kogus (m3)
MÄ majapalk 600
MÄ palk 900
MÄ peenpalk 1400
MÄ paberipuit 300
KU palk 900
KU peenpalk 1500
KU paberipuit 700
KU latt 350
OP sorditu palk 200
OP küttepuit 300
KS vineeripakk 2500
KS saepalk 400
KS paberipuit 3500
LM palk 500
HB palk 260
HB paberipuit 360
LP küttepuit 2000
KOKKU 16670

Pakkumine pakkuja andmetega, metsamaterjali kogusega, ostuhinnaga ja kvaliteedinõuetega saata allkirjastatult hiljemalt 04.01.2018 kell 10.00 postiga või e-postiga (tanel.piir@jarvselja.ee) pealkirjaga “Metsamaterjali pakkumus”. Pakkumised avatakse SA Järvselja ÕKMK kontoris 04.01.2018 kell 10.15. Metsamaterjali koguste hindamine toimub väljaandes “Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine”, Tartu 2001, toodud  põhimõtete alusel.

Lisainfo: Tanel Piir 53094222, tanel.piir@jarvselja.ee