Võlglased

Vaatamata korduvatele meeldetuletustele pole alljärgnevad inimesed likvideerinud oma võlgnevust SA Järvselja ÕKMK ees:

100125
05.05.2018
võlgnevus 33,00 €

 

 

https://www.facebook.com/jarvseljataimeaed/