Järvseljal rekonstrueeriti metsatee

03. juulil valmis Järvseljal Kiressaare tee rekontrueerimise I etapp. Kiressaare tee on ehitatud 1938 aastal turbapinnasele männilattidest valmistatud alusele. Tee oli väga halvas seisus, märgadel aegadel peaaegu läbimatu.
Metsatee rekonstrueerimise projekteeris OÜ Laanekraav projekteerija Lauri Aavik, projekt oli osa tema 2012 aastal kaitstud magistritööst „ Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna põhiteede võrgu rekonstrueerimine“. Kuna magistritöö oli väga heal tasemel ja SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnale ka otseselt kasulik, pälvis Lauri Aaviku töö ka sihtasutuse preemia.

Tee rekonstrueerimise hanke võitis OÜ Aav Teenused Põlvamaalt. Kaevetööd tegime novembris, kruuskatte ehituse veebruaris. Kruus veeti 55 kilomeetri kauguselt Saverna lähedalt, sest Järvselja kandis kruusakarjääre ei ole. Kokku tuli teele vedada 12 000 tonni kruusa ning selleks tuli valida käreda pakasega ilm, et veoga riigiteid mitte rikkuda. Veopäevadel tuli ka teisi teid libeduse vastu liivatada. Tee kandevõime suurendamiseks paigaldati kruuskatte alla geotekstiil. OÜ Aav Teenused juhataja Arne Valdase sõnul kindlustab ehitatud neljakümnesentimeetrine kruusakate teele väga pikaaegse kandevõime. Ehitusjärelvalvet teostanud OÜ Laanekraav juhataja, hiljutine EMÜ vilistlane Ove Mengel jäi ehitustöö kvaliteediga rahule.

Tee vastuvõtukomisjon leidis, et Kiressaare tee remontimine aitab palju kaasa Järvselja metsamajandamisele ja ka õppe- ja katsetööga ning jahindusega seotud liiklemisele. Tegutsesime põhimõttel, et metsa majandamisest teenitud raha läheks metsa tagasi.

Kokku kulus objekti valmimiseks 130 000 eurot ning kuna toetajaid ei õnnestunud leida tuli summa tasuda omavahenditest. Sellel aastal on plaanis korraldada tee II etapi hange, et remont lõpule viia kogu tee ulatuses.

Priit Kask

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

Juhataja