Järvselja ürgmetsa kollane aken avatud

National Geographic´u kollaste akende projekt sai avalöögi
20. juunil avati Tartus Raekoja platsil pidulikult viis aastat kestev National Geographic´u kollaste akende projekt, mille üheks loodusteema objektiks valiti Järvselja ürgmets.

Seda võib lugeda tunnustuseks meie metsandusspetsialistide senisele tööle. Projektis osalemine annab ühtlasi võimaluse kajastada Eestimaa metsanduses toimuvat ning edastada meie loodus- ja metsauuringute tulemusi märksa suuremale ringile. Saab ju iga objekt võimaluse enda laialdaseks tutvustamiseks nii National Geographic´u ajakirjas kui spetsiaalsete saadete kaudu samanimelisel telekanalil.

Lõuna-Eestit tutvustav koostööprojekt kuulub ühtlasi National Geographic´u 125. juubeliaasta sündmuste hulka.

Projekti rahvusvaheliste partnerriigina kaasatud Hollandis, kust National Geographic´u kollaste akende projekt alguse sai, hakkavad tuleval suvel kollased aknad juhtima külastajate tähelepanu UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud paikadele.

Järgmisel aastal saab Eesti esimene metsakaitseala Järvseljal 90 aastaseks. Miks mitte tähistada seda väärikat sündmust just National Geographic´u kollaste akende projekti kaasabil ja tema rohkearvulist auditooriumi kaasates?
Järvselja ürgmets sai „endale“ väiksema, metsa parimini sobituva NG akna (foto Ahto Kangur)

Külli Kell

Objekti „Järvselja ürgmets“ projektipoolne esindaja