Esimene Andres Mathieseni nimelise stipendiumi saaja on Marten Merdikes

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna poolt finantseeritav stipendium loodi eesmärgiga hoogustada üliõpilaste uurimistööd ning arendada metsade majandamist ja looduskaitset Järvseljal.

Stipendium loodi Järvselja looduskaitseala (ürgmetsa) moodustamise 90 aastapäeval ja nimetati professor Andres Mathieseni nimeliseks, et rõhutada tema osa Järvselja õppemetskonna ja looduskaitseala rajamisel. Stipendiumi loodi koostöös Joosep Tootsi Fondi ja metsandus- ja maaehitusinstituudiga.

Stipendiumi suurus on 2400 eurot ning seda makstakse 1,5 aastase uurimistöö eest magistrandile kuni ülikooli lõpetamiseni.

Esimese stipendiumi sai esimese aasta metsatööstuse eriala magistrant Marten Merdikes. Marteni eesmärgiks on uurida hübriidhaava kloone ning võrrelda neid hariliku kase ning triploidse haavaga. Uurimine peab välja selgitama parima kasvukiirusega haavakloonid ning selgitama nende puidu omadused ja ka haiguskindluse.

Vaatamata küllaltki napile ettevalmistusajale oli taotlus korralikult vormistatud ning vastab igati stipendiumi statuudile leidis komisjon koosseisus Vaike Reisner, Kairit Prits, Henn Korjus ja Priit Kask. Martenil senised õppetulemused on olud head ning teda soovitasid ka juhendaja professor Hardi Tullus ning metsaselektsiooni dotsent Veiko Uri.

Pressiteate koostas

Priit Kask